Có cách nào giúp người kinh doanh nhanh chóng được chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hay không?

Một công việc, quá trình chỉ diễn ra thuận lợi khi ta đã hiểu hết về nó. Và dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh thực sự khá có ích cho điều đó. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh này.

Cơ sở pháp lí của thay đổi ngành nghề : Luật doanh nghiệp (2014) và Nghị định 78/2015/NĐ-CP là những cơ sở pháp lí quan trọng mà chúng ta cần biết. Việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh cần dựa vào những văn bản trên để thực hiện.

Quy định của pháp luật : Trong trường hợp mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung những ngành nghề kinh doanh mới, họ vẫn phải  thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Chỉ khi nào các điều kiện được đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp mới được phép kinh doanh.

Các bước để thay đổi ngành nghề kinh doanh : Bước một là phần doanh nghiệp tư  chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước hai, doanh nghiệp mang hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh để nộp và xin giải quyết. Bước ba, hồ sơ sẽ được kiểm tra xem đã hợp lệ hay không rồi giải quyết. Cuối cùng, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lại kết quả giải quyết cho doanh nghiệp.

Giấy tờ trong hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh : Doanh nghiệp cần có giấy thông báo về thay đổi ngành nghề kinh doanh; quyết định thông báo thay đổi ngành nghề; biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp; tài liệu chứng minh doanh nghiệp có đầy đủ khả năng kinh doanh  những ngành mới thay đổi.

Việc xử phạt đối với hành vi không đăng ký thay đổi kinh doanh : Mức phạt là từ 1 – 5 triệu đồng nếu thời gian so với quy định vượt quá 1 – 30 ngày. Khi vượt quá 31 – 90 ngày, mức phạt là 5 – 10 triệu đồng. Hơn 91 ngày, doanh nghiệp bị xử phạt từ 10 – 15 triệu đồng.

Thông tin về dịch vụ thay đổi ngành nghề của công ty luật Thái An : Đến với dịch vụ của công ty luật, khách hàng sẽ nhận được tư vấn pháp luật và soạn sẵn hồ sơ. Ngoài ra, công ty cũng sẽ đứng ra nộp, theo dõi và bổ sung hồ sơ, nhận kết quả, nộp lệ phí liên quan và đăng bố cáo về việc thay đổi trong đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết  : Doanh nghiệp cần chuẩn bị bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, căn cước/CMND của người đại diện theo pháp luật. Cung cấp đầy đủ thông tin về các ngành nghề kinh doanh cần thay đổi, bổ sung cho dịch vụ.

Thời gian thực hiện dịch vụ về thay đổi ngành nghề : Thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh thường là 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ.  Tại các công ty luật hiện nay, dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh thu hút khá nhiều doanh nghiệp và công ty đến. Xong, vẫn còn có bộ phận không hề nhỏ những người không tin vào dịch vụ tuyệt vời này. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh này.

>>> Xem thêm : hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh –  Dịch vụ tư vấn về thủ tục và điều kiện chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và những thông tin bạn cần biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *