Luật sư tư vấn cách thay đổi địa chỉ công ty năm 2020

Công ty hay doanh nghiệp đều cần phải có địa chỉ trụ sở chính vì đây là yếu tố cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Vị trí được chọn lựa làm địa điểm trụ sở sẽ luôn diễn ra những hoạt động giữa hai bên và cả các cơ quan chức năng và cơ quan nhà nước. Cơ quan thuế của địa phương nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại đó sẽ là cơ quan có thẩm quyền quản lý các hoạt động của doanh nghiệp đó. Với nhiều các lý do khác nhau mà công ty có thể sẽ thay đổi trụ sở chính của công ty.

Tìm hiểu những điều kiện để trở thành địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp : Địa chỉ chính của một công ty phải đáp ứng được các điều kiện đưa được ra sau đây bởi không phải bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể trở thành địa chỉ chính.

– Địa chỉ phải cung cấp đầy đủ các thông tin tương ứng với các cấp như sau.

+ Cấp đầu tiên là số nhà – đường phố hay xóm hoặc ấp thôn.

+ Cấp độ tiếp theo là xã và phường và thị trấn.

+ Cấp độ tiếp theo là quận hay huyện hay thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ thứ 4 là thông tin về tỉnh hay thành phố.

+ Cấp độ 5 là về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Hướng dẫn các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty : Ở phạm vi cấp huyện các thông tin quản lý thuế không bắt buộc phải thay đổi mà thông tin quản lý kinh doanh mới cần phải thay đổi. Cho nên các doanh nghiệp chỉ với việc thông báo cho cơ quan quản lý kinh doanh về địa chỉ trụ sở chính được thay đổi. Chúng tôi xin cung cấp một ví dụ điển hình để các doanh nghiệp hình dung ra cách làm đơn giản nhất.

Thông báo về sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần có những loại giấy tờ nào và hồ sơ ra sao?

Đầu tiên là giấy thông báo về việc chuyển đổi địa điểm trụ sở.

– Tiếp nữa là cần có quyết định chủ sở hữu (công ty TNHH một thành viên) và biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) và biên bản họp Hội đồng quản trị (công ty cổ phần).

Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 3 ngày sẽ được giải quyết. Để thực hiện được cần theo các trình tự sau.

– Kể từ ngày công ty thay đổi trụ sở chính trước 10 ngày thì công ty cần phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.

– Khi nộp hồ sơ bộ phận tiếp nhận sẽ ghi biên bản giao nhận và sẽ hẹn trả kết quả vào ngày khác.

Doanh nghiệp hay công ty đều có trụ sở chính bắt buộc vì đây là nơi quan trọng nhất. Được coi là địa chỉ chính giúp thực hiện các giao dịch hay liên với khách hàng và cơ quan nhà nước nên trụ sở chính của công ty rất quan trọng. Mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ đều có sự quản lý dưới quyền của cơ quan thuế tại địa phương mà doanh nghiệp đó có trụ sở chính.

>>> Xem thêm : quyết định thay đổi địa chỉ công ty –  Giúp bạn chuyển đổi địa chỉ trụ sở công ty năm 2020 đúng cách nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *